Gornji red: Mislav Bićanić (trener), Dominik Židak U9, Lucijan Belošić U9, Vito Šverko U11, Roko Petrić U11, Nikola Pećina U11, Grgur Goršić U11, Karlo Ivanković U9, Marko Pavlović (trener)

Srednji red: Luka Klarić U9, Gustav Goršić U9, Tena Krešić U9, Borna Henc U7, Franjo Matočec U7, Matej Paurić U7, Kristijan Moralić U7, Marko Sagrak U9, Fran Mičić U9, Jan Josip Gabud U9

Donji red: Dominik Bukovac U9, Rudolf Matočec U7, Lovro Kajkić U7, Leo Milković U7, Nikola Lipovac U9, Jona Martinaga U7, Erik Martinaga U7, Vjeko Šulj U7, Josip Andrić U7, Luka Butumović U7Marko Maček U7