Krajem veljače na našoj službenoj stranici objavili smo financijski izvještaj za 2019. godinu, a sada donosimo i kratku analizu istoga.

Futsal Dinamo je u 2019. uprihodio više od 200 tisuća kuna manje nego u 2018., te nam je „budžet“ u prošloj godini iznosio 1.589.035 kuna. Također, rashodi kluba povećali su se za 75 tisuća kuna, te smo u 2019. potrošili 105 tisuća kuna više nego što smo uprihodili. No, kako smo 2018. završili s više od 170.000 kuna „plusa“, prošlu godinu zaključili smo s viškom na računu od 65.836 kuna.

Razliku u visini prihoda trebamo tražiti u smanjenim prihodima od donacija u odnosu na 2018. u kojoj smo veliki dio njih dobili zbog, nažalost, tragičnih događaja koji su pogodili naš klub.

Tako smo u 2019. od donacija uprihodili 791.904 kune od čega 766.136 od sponzorskih donacija. Druga najveća prihodovna stavka su prihodi po posebnim propisima (308.003 kune, 11.500 manje nego godinu ranije) te prihodi od članarina i članskih doprinosa koji su prvi puta u povijesti prešli brojku od 300.000 kuna (ukupno 305.781 kunu) te se nadamo da će ta brojka i dalje rasti.

Što se rashoda tiče (1.693.313 kune), najviše (972.445 kuna) je potrošeno na materijalne rashode (rashodi za usluge, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, ostale naknadne, naknade volonterima, zakupnine i najamnine, naknade troškova radnicima, službena putovanja, naknade za prijevoz, naknade za rad na terenu, itd…).

Sljedeća najveća rashodovna stavka su rashodi za radnike (426.209 kuna).

U 2020. godini Futsal Dinamo nastavit će raditi na dovođenju novih članova, sponzora i polaznika Škole futsala u klub.

Futsal Dinamo će i u tekućoj godini organizirati humanitarne događaje i priključivat će se raznim dobrotvornim akcijama.

Detaljnije informacije o financijskom izvještaju Futsal Dinama za 2019. godinu mogu zatražiti svi punopravni članovi na Redovnoj skupštini kluba.

Dinamo – to si ti!