U skladu sa zakonom i statutom kluba MNK Futsal Dinamo objavljuje detalje financijskog poslovanja i najavljuje skore izbore za vodstvo kluba. Ukupni prihodi MNK Futsal Dinamo u 2014. godini iznosili su 522.647,00 kn. Od toga prihod od prodaje ulaznica i robe iznosi 392.521,00 kn odnosno 75 %, prihodi od članarina i upisnina 15,44%, a prihodi od sponzorstva i donacija 9,46%. Veliki dio sponzorstva čine pokrovitelji u robi i uslugama koji ovdje nisu prikazani.
 

Ukupni rashodi MNK Futsal Dinama u 2014. iznosili su 402.116,00 kn. Potrebno je napomenuti da je MNK Futsal Dinamo na ime zakupnina i najamnina potrošio 80.779,38 kn, troškovi putovanja i goriva iznose 20.280,82 kn. Troškovi plaća u 2014. godini s plaćenim porezima i doprinosima iznosili su 30.808,80 kn. Zbirno gledajući najbitnija stavka među rashodima su materijalni rashodi koji sveukupno iznose 352.960,00 kn. Oni uključuju i najam dvorana za utakmice i treninge, troškove putovanja svih selekcija i opremu, isplaćene plaće, troškove sudaca i ostale troškove organizacija utakmica. 

MNK Futsal Dinamo je 2014. godinu završio s dobiti u iznosu od 120.531,00 kn. Treba napomenuti da je 2. siječnja 2015. godine na račun Udruge sv. Vinka Paulskog iz Vukovara na ime humanitarne utakmice s momčadi Nordic Stars odmah uplaćeno 50.000,00 kn te je taj iznos uključen u dobit 2014. godine. Njega nije bilo moguće u humanitarne svrhe uplatiti prije 31. prosinca 2014. godine. Na ime poreza na dobit u državni proračun uplaćeno je 2.141,82 kn. 

 

Dokumenti za preuzimanje:

Bilanca

Izvjestaj o prihodima i rashodima

 

Nakon financijski i rezultatski uspješne 2014. godine, MNK Futsal Dinamo za lipanj najavljuje demokratske izbore po načelu 1 član – 1 glas. Pravo glasa, kao i prava kandidature imaju isključivo članovi kluba, tako da se navijači i prošlogodišnji članovi pozivaju da požure s ostvarivanjem preduvjeta za tu časnu dužnost i učlane se.

O detaljima izbora javnost i članstvo biti će na vrijeme obaviješteni putem medija te klupske internet i Facebook stranice.