Sredinom srpnja, nakon što završi Trofej Dinamo u Slavonskom Brodu, održat će se 2. Izborna skupština MNK Futsal Dinama (točan datum i lokaciju Skupštine objavit ćemo ubrzo). Aktualnom Predsjedništvu (predsjedniku, dopredsjedniku i tajniku Kluba), kojim predsjeda predsjednik Matija Đulvat, tada će isteći četverogodišnji mandat, a Skupština Kluba, sastavljena od njegovih članova, izabrat će novo vodstvo na mandat od četiri godine.

Sjednicu izborne skupštine saziva Predsjedništvo Kluba na vlastitu inicijativu, a odluku i poziv članovima za prijavu na sudjelovanje moraju javno objaviti na internetskim stranicama Kluba najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.

Sve informacije o članskim pravima i izborima možete pronaći u STATUTU KLUBA dostupnom na našoj službenoj stranici (Klub -> Statut) .

Futsal Dinamo od 2014. funkcionira kao članski klub u kojem se primjenjuje pravilo “1 član, 1 glas”. Osim što je Futsal Dinamo kao udruga građana u vlasništvu svojih članova, taj sustav omogućuje članovima ne samo da imaju pravo birati i da budu birani na rukovodeća mjesta u klubu, već i direktnu mogućnost da putem redovnih i izbornih Skupština sami upravljaju svojim voljenim Klubom.

Iskoristimo ovu priliku kako bismo pokazali javnosti da članski model upravljanja klubom nije obična fraza, već sustav koji može funkcionirati u praksi i u kojem su glavni protagonisti takvog modela (njegovi članovi) svjesni važnosti cjelokupnog izbornog procesa koji se odvija jednom u četiri godine kluba.

Ovim putem pozivamo sve punopravne članove, i sve članove koji će to u periodu do izbora postati, da maksimalno ozbiljno shvate ovu Izbornu Skupštinu, izađu na izbore, glasaju za svojega kandidata, iskažu svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo dosadašnjim funkcioniranjem kluba, a posebno vas pozivamo da istaknete kandidaturu za važne klupske pozicije. Ako već nemate ambiciju ili mogućnost upravljanja klubom, molimo da razmotrite da se kandidate barem za Nadzorni odbor kluba ili za klupsku Stegovnu komisiju.

Sve o tome kako sudjelovati na Izborima i na koji način se kandidirati za određene pozicije, pronađite u nastavku teksta…

Kako sudjelovati na Izbornoj skupštini?

Izbornu skupštinu kluba sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba s uplaćenom članarinom u trenutku prijave. Na Skupštini mogu sudjelovati svi članovi uz predočenje članske iskaznice, potvrde o plaćenoj članarini ili osobne iskaznice. Članovi mlađi od 18 godina imaju pravo biti prisutni sjednici Skupštine, no nemaju pravo glasa.

Pravo glasa može biti ostvareno samo osobno. Nije moguće opunomoćiti nekoga ni sudjelovati putem predstavnika.

Što Skupština određuje na Izbornoj skupštini?

Skupština Kluba na Izbornoj skupštini bira članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stegovne komisije na mandat u trajanju četiri godine.

Tko provodi izbore?

Izborne radnje provodi izborna komisija, donosi konačne rezultate izbora te je jedina mjerodavna za tumačenje odredbi Pravilnika o provođenju izbora.

Članove komisije bira Skupština između svojih članova, a na prijedlog Predsjedništva kluba.

Izborna komisija sastoji se od tri člana koji među sobom biraju predsjednika Izborne komisije. Članovi Izborne komisije ne mogu ujedno biti i kandidati na Izborima za koje su nadležni.

U slučaju da kandidati na Izborima imaju prigovor na konačne izborne rezultate žalba se dostavlja Izbornoj Komisiji kao jedinom tijelu koji može davati tumačenje ovog Pravilnika.

Žalbeni rok iznosi tri dana od proglašenja rezultata Izbora.

Izborna Komisija dužna je u roku od pet radnih dana donijeti tumačenje s konačnim rješenjem.

Kako se kandidirati za Predsjednika Kluba?

Predsjednika Kluba biraju članovi na Izbornoj skupštini na vrijeme od četiri godine po Pravilniku o izborima u Klubu.

Kandidati za Predsjednika kluba moraju skupiti minimalno 5% potpisa registriranih članova u vrijeme predaje kandidature (na dan kada se raspišu izbori, objavit ćemo koliki je točan broj potrebnih potpisa), koje, sa svojim životopisom i životopisom ostalih članova Predsjedništva te planom razvoja kluba u narednom razdoblju, predaju Nadzornom odboru, prije nego ih imenuje službenim kandidatima.

Predsjednik predlaže dopredsjednika i tajnika kluba koji s predsjednikom cine predsjedništvo kluba.

Kako se kandidirati za Nadzorni odbor Kluba?

Članove Nadzornog odbora (tri člana) bira skupština Kluba. Članovi s pravom glasa mogu pisanim putem predložiti svoje kandidate skupštini Kluba. Kandidat mora biti predložen od najmanje 20 članova Skupštine i mora se složiti sa svojom nominacijom. Prijedlog mora biti podnesen najkasnije 10 dana prije skupštine.

Kako se postaje član Stegovne komisije Kluba?

Stegovna komisija sastavljena je od tri člana koje bira i opoziva Skupština na mandat od četiri godine.

Kandidaturu za člana Stegovne komisije podnosi punopravni član Kluba na samoj Izbornoj Skupštini.

 

Za sve dodatne informacije oko izbora molimo da nam se javite na [email protected] ili na našu službenu Facebook stranicu.