Pave Mudronja: Ako smo pravi u traženom trenutku, možemo pobijediti svakoga!