Nakon završetka licitacije za dresove igrača Futsal Dinama (i KK Dinama) u sklopu akcije Dinamo za Petrinju, na našim stranicama  objavili smo da je samo od prodaje dresova sakupljeno 28.756,00 kuna koje su bile uplaćene na jedinstveni račun Goričani Humanitarke, otvoren samo za ovu akciju.

Zajedno s pojedinačnim donacijama, ukupno je u akciji prikupljeno 30.345,96 kuna. Nakon što se od tog iznosa odbije iznos za zatvaranje računa (250 kn) i 50 kuna za održavanje računa, 30.047,74 kune potrošeno je na kupnju građevinskog materijala s kojim će lokalni Bad Blue Boysi pomoći u obnovi kuća unesrećenima od razornog potresa koji je pogodio Banovinu krajem 2020. godine.

računi akcije Dinamo za Petrinju

Ukupni ulazna i izlazna bilanca Dinamo za Petrinju

Izlazni računi akcije Dinamo za Petrinju:

U nastavku donosimo potvrde svih donacija koje su u od 27. siječnja do 10. veljače 2021. uplaćene na račun Goričani Humanitarke.

Ulazni računi akcije Dinamo za Petrinju: