Futsal Dinamo Koturaška U11: Vito Cvetko, Šimun Jerkić, Tin Cvetko, trener, Branko Jerkić, Petar Kucelj, Ivan Mrzljak

Futsal Dinamo Gajnice U11:

Gornji red: Tin Huzjak (trener), Nikola Rosandić U11, Niko Jelić U9, Jakov Čičin Karlov U11, Leon Vranek U9, Andrija Košutić U11, Toma Vučica U11

Srednji red: Leonard Osvald U11, Jakov Vađina U11, Mihael Šimunović U9, Tin Neuhold U11, Lovro Neuhold U9, Mato Bažulić U11

Donji red: Jan Peršinec U9, Patrik Šantorić U9, Dora Čovran U9, Ivan Novosel U9, Zvonimir Juretić U11, Aleksy Sarzynski U9, Leon Fintić U11

Futsal Dinamo Jazbina U11:

Gornji red: Mislav Bićanić (trener), Dominik Židak U9, Lucijan Belošić U9, Vito Šverko U11, Roko Petrić U11, Nikola Pećina U11, Grgur Goršić U11, Karlo Ivanković U9, Marko Pavlović (trener)

Srednji red: Luka Klarić U9, Gustav Goršić U9, Tena Krešić U9, Borna Henc U7, Franjo Matočec U7, Matej Paurić U7, Kristijan Moralić U7, Marko Sagrak U9, Fran Mičić U9, Jan Josip Gabud U9

Donji red: Dominik Bukovac U9, Rudolf Matočec U7, Lovro Kajkić U7, Leo Milković U7, Nikola Lipovac U9, Jona Martinaga U7, Erik Martinaga U7, Vjeko Šulj U7, Josip Andrić U7, Luka Butumović U7, Marko Maček U7